top of page

Kazuo Kadonaga

Kazuo Kadonaga

Paper No.1 Y, 1983

Handmade washi paper

36 x 36 x 6.5 in
(64 x 64 x 16.5 cm)

bottom of page